Clausen Projectontwikkeling

is actief in projectontwikkeling in de gebouwde omgeving met als kernwaarden praktisch, ondernemend en verbindend.
Projecten variërend van woningbouw ontwikkeling tot herontwikkeling van commercieel vastgoed en winkelvastgoed.

Projecten


Revitalisatie kantoorgebouw
Gedurende twee jaar is als technisch projectmanager gewerkt aan de revitalisatie van dit kantoorgebouw van ca. 26.000m2, in opdracht van Achmea Apeldoorn. In overleg met de toekomstige gebruikers is in bouwteam met de aannemer en installateurs gewerkt aan deze complexe opgave.

Voorgevel

Renovaties Amsterdam
In opdracht van particuliere eigenaren is projectmanagement uitgevoerd voor complete renovaties van panden in Amsterdam, inclusief funderingsherstel. Vanaf de initiatief fase tot en met de nazorgfase werden namens de opdrachtgever de projecten begeleid waarbij gestuurd werd op tijd, geld en kwaliteit.

Voorgevel Laat_web3

Vastgoedbelegging
In diverse steden worden objecten aangekocht, waarde toegevoegd door renovatie of verbouwing en wordt het object als belegging aangehouden in een diverse vastgoedportefeuille.


Gebiedsontwikkeling
Als gedelegeerd ontwikkelaar is gedurende twee jaar gewerkt aan een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling voor ca. 200 woningen tijdens de contractfase, voorbereidingsfase en uitvoeringsfase.

Visie

Clausen Projectontwikkeling denkt vanuit het belang van de opdrachtgever en eindgebruiker. Het gewenste eindresultaat wordt behaald door het onderhouden van een duurzame relatie met opdrachtgevers in combinatie met het toepassen van praktische kennis.